تبلیغات اینترنتیclose
سطــر سطــر خــــــــاطرات دلبــرم آتش گرفت( جمال جمالی )
پیچک ( جمال جمالی )
شعر و ادب پارسی

 نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

سطــر سطــر خــــــــاطرات دلبــرم آتش گرفت
چشــم مـــن از اشــک و آه ِ بــاورم آتش گرفت

در دبستــان جنــون و عشــق و اخـــلاق و ادب
بــرگ بــرگ نغمـــه هـــای دفتـــرم آتش گرفت

در غــم هجــران یــار و شــور و شـــوق بندگی
گـــلشن شعــر و شــراب و منبــرم آتش گرفت

در کنـــار بـــــــاده و رنــگ لــب و دِرد شـــراب
جــای جــای بـوسه هـا بـر ساغـرم آتش گرفت

آنچنــان تیـــــری زده بـا نـاز و غمـــزه بـــر دلم
کــه تمــام چهــره ، از اشــک تــَرم آتش گرفت

یــادم دارم در میــــان مـــــوج گیســو هــای او
بـا شــروع گـــریه هــایش پیـکـــرم آتش گرفت

در قــفس کــرده مــرا بــا تیــر مــژگانش چنان
بـال پــــروازم شکست و شهپــــرم آتش گرفت

آسمــان ایــن قفس رنگین شـده از رنــگ قلم
چــون نــدارد رنــگ آبــی ظاهــــرم آتش گرفت

ســـوز ســـردی مــی وزد از دوری دستــان او
مــانده در هجــران وی خاکستـــرم آتش گرفت

آنچنـان کـرده شـراب حسرت اش بـا جــان من
کـز فـراقش سینـه تـا مغــز ســرم آتش گرفت

ای جمالی بشنــو از نـقش پلنــگ ِ ایــن پتـــو
در نبــودش رختخــواب و بستــــرم آتش گرفت


 

جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 300