تبلیغات اینترنتیclose
به پيـران همســري پيرانه زيباست( جمال جمالی )
پیچک ( جمال جمالی )
شعر و ادب پارسی

 نوشته شده در تاريخ سه شنبه 4 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

به پيـران همســري پيرانه زيباست
جـــوان را دلبــــري جانانه زيباست

بــراي ســالک و ميـــــــــر طريقت
خـدا در گـوشه ي بتخـانه زيباست

بـه گــوش رنــد ســاکن در خرابات
نـگــاه ســـاقي ميخــــانه زيباست

بــراي عــارفان وقــــت منــــــاجات
شــراب و صحبت مستانه زيباست

کنــار اشــــک شمــع و نــــاز بلبل
صـــداي شهپــــر پــروانه زيباست

و جـــادوگر اگـــــر هــر جــا نشيند
بـرايـش صـــورت مرجــانه زيباست

ولــي انـــدر نــگاه جغــــد تنـــــها
غبــــار خــــانه ي ويـرانه زيباست

بـــه چشــم صــوفي راه طـريقت
دو گلبـرگ از گـُل شادانه زيباست

و بهـــر شــاعران وقـــت کــــتابت
غــزل بـا ســاغر و پيمانه زيباست

جمــالي در نگـــــاه مــرد عاشق
لب افسونگـــــر ريحــانه زيباست

 

جمال جمالي

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-11 , | بازديد : 330