تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( جمال جمالی )
پیچک ( جمال جمالی )
شعر و ادب پارسی

 نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 آذر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

در طــواف نـــور شمعـي مــوي افشان مي کني
خـــانه ي ويـــــــران دل را نــــور بـــاران مي کني

طـــاق ابــــر و را نمــودي گــــــــنبد دوار عــــشق
هم مسلمان هم مسيحي را پريشان مي کني

بــر در ميخــانه بنشستي بــه چشماني خمــار
ساقــي ميخــانه را آشــفته حيــــران مي کني

غـــزل رنـگ گـُل سـرخ نهـادي بـه لبـــانت ، اما
جاي بوسه خنـــده بــر عشاق گـريان مي کني

بـــر لب کـــــارون نشيني پــا بـه پــاي جوي آب
سيـــل ويرانـــگر شـوي گلخانه ويـران مي کني

پشت چشمان سيــاهت هـاله ي زنجيــــر نـــو
با نگـــاه مست خـــود ديــوانه زنــدان مي کني

کــعبه را کــردي رهــا ، رو بــه بيــابان مي روي
اي که با چشم سياهت غنچه خندان مي کني

بـا تمـام شــور و حــالت اي گــُـل زيبــــــا مــــن
اين دل ديــوانه را در ســينه رقصــان مي کني

 

 

جمال جمالی

کلیپ تصویری این شعر زیبا در ادامه مطلب

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 419

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

سطــر سطــر خــــــــاطرات دلبــرم آتش گرفت
چشــم مـــن از اشــک و آه ِ بــاورم آتش گرفت

در دبستــان جنــون و عشــق و اخـــلاق و ادب
بــرگ بــرگ نغمـــه هـــای دفتـــرم آتش گرفت

در غــم هجــران یــار و شــور و شـــوق بندگی
گـــلشن شعــر و شــراب و منبــرم آتش گرفت

در کنـــار بـــــــاده و رنــگ لــب و دِرد شـــراب
جــای جــای بـوسه هـا بـر ساغـرم آتش گرفت

آنچنــان تیـــــری زده بـا نـاز و غمـــزه بـــر دلم
کــه تمــام چهــره ، از اشــک تــَرم آتش گرفت

یــادم دارم در میــــان مـــــوج گیســو هــای او
بـا شــروع گـــریه هــایش پیـکـــرم آتش گرفت

در قــفس کــرده مــرا بــا تیــر مــژگانش چنان
بـال پــــروازم شکست و شهپــــرم آتش گرفت

آسمــان ایــن قفس رنگین شـده از رنــگ قلم
چــون نــدارد رنــگ آبــی ظاهــــرم آتش گرفت

ســـوز ســـردی مــی وزد از دوری دستــان او
مــانده در هجــران وی خاکستـــرم آتش گرفت

آنچنـان کـرده شـراب حسرت اش بـا جــان من
کـز فـراقش سینـه تـا مغــز ســرم آتش گرفت

ای جمالی بشنــو از نـقش پلنــگ ِ ایــن پتـــو
در نبــودش رختخــواب و بستــــرم آتش گرفت


 

جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 299

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


در تـب چشــم سيـــاه و ســـــاحل دامان تو
در کنـار مهــر و مــاه و چهـــــره ي شادان تو

بـلبل از شـوق رفاقت سـر بـه فرمانت شبي
مي نــوازد ســاز عشقـي بــر گــُـل دامان تو

مــادر عشـق طبيعت بــا قلـــم مــوي غــزل
مي کــشد رنـــگ عقيقي بــر لـب خندان تو

فصـل عشقي گـر کـه باشد در جهان عارفان
بـر دل خــود مي گـــشايد عــاشق حيران تو

يــا کــه از روي صــــداقت در بهـــار زنــدگي
بـوسه هـا دارد بـــراي گـــــــرمي دستان تو

بــر بــلنداي نگـــاهت سجــده بنمــايد ، اگر
ساعتي بـا رقـص و شادابي شـود مهمان تو

گــاه در شب گـــاه در روز و بــه هنــگام نمار
تـوبـه ها بشـکسته او بــا ساقي چشمان تو


جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 369

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


صفاي چشم و ابرويت مبارک
شرابي رنگ گيسويت مبارک

حلول سال نـــو دارد نگــاهت
بهــاران بــر گــُـل رويت مبارک

 

جمال جمالي

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-8, | بازديد : 276

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


تـــو را در آسمـــان مـــي جــــويم اي گل
غـزل هـــــا بهـر تو مـــي گــــــويم اي گل

بيـــا جـــــــانا کــه هـــر شب در خيــــالم
تــو را با عطـــر گــــُل مــي شويم اي گل

 

جمال جمالي

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-8, | بازديد : 356

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


روز مـــرگم هـمه را مست مــِـي ناب کنيد
پـاي غــم را بشکنيد ، سنت نـــو باب کنيد

بنــوازيد بــه شـادي همــه تـا وقت سحـر
شادمان را به غـَمي ، صـاحب و ارباب کنيد

دختـــران کــِل بزنند و پسـران جـام شراب
جـاي اينـکه ، به نبـودم ديـده پــُـر آب کنيد

شـربت و مـِـي بدهيد هــر که به ماتم آيـد
چهـره ي مــدعيان را مست و شاداب کنيد

گـر بخواهي بشوم شـاد به شکرانه ي آن
شيـخ و مــداح کــــذايي غرق مرداب کنيد

پشت تابـوت مـن ار خسته نـگاهي ديـدي
همگـان را به قـــدح تشنه و بـي تاب کنيد

بـاز گـويم بـه تمنـا بـه شمــا چـون مـُردم
از شـراب وطنــي چشــم مــرا خواب کنيد

 

 


جمال جمالی

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 264

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


مــردي و مــردانگي از تيــــر آرش مي چکد
ســـرخي دان انـار ، از لب دلکش مي چکد

در زمستان و بهاـر و فصلهاي گرم و خشک
زيـر تور و روســـري گــرماي آتش مي چکد

چـون لطافت از رخ دلبـــر به زندان برده ايم
از نــگاه دختــران خــون سيـاوش مي چکد


 

جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 332

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

سـاقي به دفتـر مي کشد شب بـوي ايوان تو را
بـر نقـش قـالي مي زنـد رخســــار خنـدان تو را

خــارج ز تــــزوير و ريــا در سجــده و بهـــــر وفا
بـر ديــده و دل مي نهــد پـــاهاي رقصـــان تو را

در آزمــون ِ چشـم و دل آشـــــفته و زار و خجـل
بـر قـلب خـود کـرده نشـان شمشير مژگان تو را

با گـل بـه هـم آميخته جــام مــِي و رنـگ قـــلم
بــرگ شقـايق مي کــشد لب هــا و دندان تو را

شبها به صحــراي خيــال همسـايه ي باغ وصال
بــر روي ســاغر مي کـشد آهـوي چشمان تو را

بـا نـوک انگشتان شب بـوسه زنـد بــر دکمه ها
با خــود بـه مـکتب مي بـَــرد چـاک گـريبان تو را

 

 

جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 348

نوشته شده در تاريخ جمعه 14 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


کـاش مي شـد با گــل و شمع و تمناي شباب
فـــارغ از دغـدغـه هــــاي بيخــــود روز حساب

پــَر گشايم بـر حريــر دامـــن صحـراي دوست
مثـل آهــــو شـاد و رقصـــان دور از گرگ عذاب

عيـن مــــرغ عشـاقي وارستــه از هجــران يار
شـاد و خنـدان در جــوار سـاقي و جـام شراب

نقـش زيبـاي تــو را در سينــه ام رقصــان کنم
مســت از بــوي شـــراب خـانه ي خـانه خراب

هم نـوا بـا تــار گــيسوي تــو در پــــرده ي راز
مي بنوشم مــِي بنوشم ســاغري بهر صواب

بـوي دستـان تـــو را در کــُنج دل پنهـــان کنم
پــاي کــوبان بـا نـِـي و گيتـار و سنتـور و رباب

روز روشـن گـــرم احساسات بـا چشمــان تو
نـه بسـوزم نــه ببينـم کـه دلـي گـشته کباب

روي قلبــــم حــک نمايم چشم شهلاي تو را
دست در درست تو با زمزمه ي چشمه ي آب

در ستيــغ کـــوه الـــوند و فـــــرا رو هــاي او
مثـل شــــاهين پــر گشـايم زيــر نـــور آفتاب

با نــي سـرخ قلــم در چهره ي رنگـين کمان
بــرگ بـــرگ خاطـــــراتم را کنـم گـــنج کتاب

 

 

جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 350

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 10 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


يــــاران خمـــار افتــاده ام ، دور از نــــگار افتاده ام
بـي بــودن چشمــان او ، مستـي نـــدارد باده ام

بي ساقي ساغر شکن ، پژمرده چون گل در چمن
ويــران تــر از آن ارگ بــــم ، خــــــــراب آن آزاده ام

در حســرت دستـــان او ، شــــوريده ي هجران او
پــژمان و خسته مي زنــد ، گيتــار قلـب ِ ساده ام

لب هاي او شهـد شــکر ، سيمـاي او قــرص قمـر
مـانـده خيـال روي او ، بــر گـــوشه ي سجاده ام

شبيـه دُر بـي صــدف ، گـم کـرده راه و بي هـدف
تشنــه ي ديــــدار رخ اش ، آواره ي ايـــن جاده ام

گــويم جمالي اين سخن ، آيد به گوش ات داد من
دور از نـگــاه مســت او ، جـان را به جـانان داده ام


 

جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 287

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 9 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


نــام او دامـن کشـان تــا آسمــان پر مي کشد
گـــوهر انــديشه را دفتـــر به دفتـــر مي کشد

با نـگاهي مهــــربان و بــرگ ســـرخي از غـزل
بار انــدوه وطــــن را نــــــا بــــــــرابر مي کشد

او کـــه چــون عطــــر بــهاران در ميـان دشتها
مست از شهد قلم در خانه ها سـر مي کشد

بـآمـــــدادان مـــرغ عـاشق در رديـفــــي پايدار
بــرگي از تــــاريخ را تــــا اوج بـــــاور مي کشد

در صفـــوف بـــانوان بـــا جـــــــــوهر دلدادگي
نقـــش فـــرياد زنـان را تـا بـه هاجــر مي کشد

نــام سيمين و کلام اش در جهـــان شد پايدار
او کـه بـا رنــگ رفــــاقت مهـــر مادر مي کشد

بـا شجـاعت نـغمه خــوان محفــل علـم و ادب
روي تــــابوت نبــــودن خــــط آخــــر مي کشد

سعـــدي ار امـشب بيــــايد تــا سراي معرفت
نــام او را از نـــــکو نــــامي فــــراتر مي کشد


 

 

 جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-12 , | بازديد : 324

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 9 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


مـي کشم دست قلم را تا که آيد سوي تو
بـلکه نقاشي نمــايد مــوج شـــرم موي تو

بـاغبانت مــــي شــــوم دور از نگــاه آفتاب
شــايد آيــد بــر مشامـم هـر زماني بوي تو

يـــک پـــر پـــــروانه را از بــــام ايـــران آورم
تــا نشيند ســاعتي بـر گوشه ي ابروي تو

مــاه را هــديه نمــايم بــر گــُل رخساره ات
تـا چــراغاني شــود کاشـانه هـاي کوي تو

لحـظه اي بنمــا تـرحم غنچه را بـــا خود ببر
چون شــــکوفا مي شود در آسمان روي تو

اشک چشمان مــرا بــا خـود بـه طنازي ببر
تا که عطر آگين شود در خـرمن گيسوي تو

 

 


جمال جمالی

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-11 , | بازديد : 239

نوشته شده در تاريخ شنبه 8 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


گـُـل ِ نـا مهــــربان ديـــوانه ام کـردي بــگو از دل چه مي خواهي
بــه گــرد شمـع خود پروانه ام کردي بــگو از دل چه مي خواهي

شــکستي بــال پروازم دريــدي پــرده رازم شبيه سـاز بي نـــازم
تـو بــا افســونگري افسانه ام کـردي بــگو از دل چه مي خواهي

خمــار نـاز چشمانت دلم ســاغر به دستانت کنـــار جمع مستانت
اسيـــر بـــاده و پيمـــانه ام کـــــردي بــگو از دل چه مي خواهي

شبيه رهــروي خسته نمــاد پـاي بشکسته بــه لبهاي تو وابسته
مـــريد ِ دلبـــــر ِ جمخانه ام کــــردي بــگو از دل چه مي خواهي

درخت بي بــَر و بارم گــره افتاده در کـــارم مـــريض و مانده و زارم
تو با غم همدل و هم خانه ام کـردي بــگو از دل چه مي خواهي

شبيه گــَنج بي حاصــل کنار دلبر بي دل ضميــــر مانده بي فاعل
بـــه نــازي راهــي ويرانه ام کـــردي بــگو از دل چه مي خواهي

 

 

جمال جمالي


 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-11 , | بازديد : 308

نوشته شده در تاريخ جمعه 7 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


اي که در چشـــم سياهت سردي سرما نديدم
روي مـــــوج گيســوانت چـــادر فحشــــا نديدم

با صداي رقـص پايت روي فـــــرش خنــده هايت
بـر لبان ســرخ و نازت بــوسه ي بـــي جا نديدم

پـا بـه پـاي مـــرغ دريــا همــــدم آهـــوي صحرا
مي شکافم آسمان را چـــون تو بـي پروا نديدم

بامدادان مثــل بلبل هــم ره شمشـــاد و سنبل
بـاغ گـل را طـي نمودم چون تـــويي مهيا نديدم

مست مينـــا ، شــاد و شهـــــلا ، تـــــور سينا
در جهـــان آفــــــرينش مثـــل تــــــو رعنا نديدم

خوشه ي المـــاس و زر ، تـــاج شــــــاه با هنـر
گـــوهري مـــانند تــو در جـــوهري بيــــتا نديدم

شــاهد رنگــين کمــان ســـــاقي زيبــا رخـُــــان
مثـــل تــو در دلبــري ، افسونـگري شيدا نديدم

رفته بـودم کــوه و دريـــا ، کهکشـــان را تـا ثـريا
چــون گـُـل رخسار تـو گـُل غنچه بي همتـا نديدم

 


جمال جمالي
 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-11 , | بازديد : 344

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 6 شهريور 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

کهنه سر باز وطــــــــن ، رنجـــري چالاکم
دشنــه اي بــــــــر قلب ِ ، چهــره ي نا پاکم

مي سرايـم شعـــــــــر ي ، مي نمـــايم نقدي
بر الفبـــــــــاي سخن ، شــــــاعري بي باکم

پـــــــــيش استــــادان ، در حضـــــور مستان
در دبستـــــــــان ادب ، پـــــاره اي از خاکم

ساقي و ساغــــر را ، بــــــــاده ي باور را
در ميان رنـــــــــدان ، من مــــــــــريد تاکم

تا که غـــــم مي بينم ، چشم و نـَــم مي بينم
مثل مادر مــــــــرده ، سيـــــــــرتي غمناکم

در زمان بــــــخشش ، بي خبـــر از رنجش
با تهي دستـــــــي هم ، مالــــــــک و مَلاکم

در سراي يـــــــاران ، با جمـــــــالي خندان
اين چنين گـــويم که ، کـــــــمتر از خاشاکم

 

جمال جمالي

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار جمال جمالی-11 , | بازديد : 314

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 صفحه بعد